Verwarming en koeling

Verwarming en koeling

Je woning centraal verwarmen?  Er zijn diverse systemen om warmte te produceren (warmtepomp, condensatieketel, zonneboiler, …) en verschillende afgiftesystemen (radiator, convector, vloer-, wandverwarming, plafondkoeling, betonkernactivering…) om die warmte doorheen je woning te transporteren. Welke oplossing het meest geschikt is, hangt af van de karakteristieken van je woning en van je persoonlijke verwachting.  Besteed in de zomer ook voldoende aandacht aan het koelen van je woning.

Bij ECS-Energie spreken we bij een verwarmingssysteem over 3 onderdelen:

 • De bron (gas, geothermische bron, propaan, stookolie, pellets, warmtenet…)
 • De warmtegenerator : warmtepomp, verwarmingsketel, pelletketel
 • Het afgiftesysteem : vloer-, wand-, plafondverwarming, convectoren, radiatoren, …

Warmtepomp

ECS-Energie stond 15 jaar geleden mee aan de wieg van het Vlaamse warmtepompplatform.  Onze experts beschikken bijgevolg over een overschot aan kennis, ervaring en expertise m.b.t. warmtepompen.  Gaat het over geothermie, lucht/water-systemen, open bronsystemen, aansluiting op een warmtenet…

Omdat elk systeem zijn eigen specifieke kenmerken heeft stellen wij u onze kennis ter beschikking om uw project te bespreken en ons advies te formuleren.   Een vergelijk, zowel technisch als budgettair, is op eenvoudig verzoek verkrijgbaar.  Het volstaat om even contact op te nemen en we bespreken in het kort uw plannen.  Onmiddellijk nadien ontvangt u ons voorstel.


Zonneboiler

Zonneboiler

Een zonneboiler is de aanduiding voor het systeem van een warmwaterboiler tezamen met een zonnecollector. Deze zonnecollector zet hoofdzakelijk  de elektromagnetische straling van het zichtbare licht van de zon direct om in warmte. Het is dus geen zonnepaneel of PV-paneel.

In het kort de voordelen:

→ Je bespaart 12 à 16% op je energieverbruik.
Op een maandelijkse gasrekening van €130 bespaar je zo al vlug €20.

→  Je E-Peil scoort gemiddeld 5 punten beter (bij een nieuwbouwwoning).

→  Het systeem werkt eenvoudig.

→  Je hebt recht op premies bij verbouwingen.

→  Zonne-energie is onbeperkt beschikbaar.

→  Het verminderde gebruik van klassieke brandstoffen betekent verlaagde CO²-uitstoot.

Werking

Het principe van een zonneboiler is eenvoudig: als een tuinslang de hele dag in de zon ligt, wordt het water in de slang erg warm.  Zonneboilers maken gebruik van datzelfde principe.  Het opgewarmde water in de buizen wordt verpompt en de warmte daarvan bewaard in een geïsoleerd voorraadvat: de boiler. Wanneer de temperatuur in de buizen hoger is dan in de boiler zet een regeleenheid de pomp aan.  Daardoor wordt door het koude water van de boiler de zonnecollector gekoeld en wordt de boiler door het warme water van de zonnecollectoren verwarmd.  Na enige tijd, wanneer de zonnecollector en de boiler bijna dezelfde temperatuur hebben, schakelt de regeleenheid de pomp uit.  Op deze manier staat er een hoeveelheid warmte beschikbaar om gebruikt te worden op het gewenste moment, al schijnt de zon zwak of helemaal niet.  Zelfs in de winter als de zon maar een paar uur schijnt, kan zo’n boiler voldoende warm water produceren om te douchen, te wassen of schoon te maken.  Sommige systemen leveren ook een bijdrage aan de ruimteverwarming. Bij toepassing van een thermosifonsysteem is geen pomp en geen regeling nodig.


Regenwater

Regenwater

Regenwaterrecuperatie is verplicht bij nieuw- en herbouw. Waarom moet je regenwater recupereren en hoe groot moet je regenput zijn? 

Een regenwaterput van 5.000 liter is verplicht bij nieuwbouw en herbouw van een eengezinswoning groter dan 40 m2.

Je moet daarnaast altijd een infiltratievoorziening plaatsen, tenzij je perceel kleiner is dan 2,5 are.  De aansluitwijze is eenvoudig maar vereist wel kort overleg vooraleer de regenwatertank te laten plaatsen.  Aanpassingen achteraf uitvoeren kosten je handenvol tijd en geld.  

Een te kleine tank is niet interessant omdat je de put dan te dikwijls moet bijvullen met kostbaar leidingwater.

Waarom regenwater recupereren?

De verplichte regenwateropvang moet het drinkwaterverbruik beperken en overbelasting van de riolering vermijden.  Een regenwaterinstallatie kost circa 4.000 euro.  Dat bedrag win je op termijn terug door je lagere drinkwaterfactuur. Die kan je namelijk dankzij regenwaterrecuperatie met de helft halveren.

Meer met regenwater : vraag de experts van ECS-Energie wat er nog allemaal mogelijk is met het hergebruik van regenwater.

Bijvulsystemen

In droge periodes kan je je regenwaterput bijvullen met drinkwater, maar specialisten raden automatische overschakeling naar leidingwater aan. Drink- en regenwater moeten immers strikt gescheiden blijven. 

ECS-Energie heeft alle kennis en expertise in huis om u te informeren hoe op eenvoudige wijze de beste systemen te selecteren zonder buitensporige investeringen.


Sanitair

Wij zorgen voor uw sanitair

Sanitair

Regenwaterrecuperatie is verplicht voor nieuwbouw en grondige verbouwingen.

Ook voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater gelden er strenge regels. Warm water in je badkamer of keuken?
Welke verschillende mogelijkheden zijn er zoal ?  Geisers, elektrische boilers, zonneboiler, warmtepompboilers, …

Een regelmatig onderhoud van deze systemen is essentieel.
V
ergeet niet dat het warm waterverbruik de energie slokop is in je woning, m.a.w. hoe meer warm water je verbruikt, hoe meer energie je verbruikt en bijgevolg hoe duurder je energierekening.


Ventilatie

Wij installeren "slimme" ventilatiesystemen

Ventilatie

Bij nieuwbouwwoningen en grondige renovaties is een ventilatiesysteem verplicht. De ventilatieverslaggever helpt je bij de keuze van het systeem.  Ventileren kan op verschillende manieren: we onderscheiden vier soorten systemen.

Een regelmatig onderhoud is belangrijk voor de goede werking van de ventilatie.

Vandaag de dag zitten we met goed geïsoleerde woningen en met een verbeterde luchtdichtheid vanwege bouwtechnieken.  De bouwschil is als het ware een thermische ballon geworden.

Ventilatie regelt CO2-gehalte en luchtvochtigheid in huis.

Omdat we nu zo goed isoleren en luchtdicht bouwen is een ventilatiesysteem verplicht bij nieuwbouw en bij ingrijpende renovaties.

ECS-Energie installeert “slimme” ventilatiesystemen, die automatisch het CO2-gehalte en de luchtvochtigheid regelen in huis.  Wij ademen CO2 uit, wat in feite een niet-direct gevaarlijk gas is. 

Maar als je er te veel van binnenkrijgt, kun je last hebben van hoofdpijn, duizeligheid, aandachtsverlies …

Daarenboven resulteert de aanwezigheid van vocht in huis vaak tot schimmel, wat aanleiding kan geven tot ziektes.


Contact


  Indien u een offerte wenst: Upload hier uw plan of foto.


  Energie-Installaties

  Het installatiebedrijf dat alle technische installaties ontwerpt, installeert en onderhoudt

  Waarom ECS Energie?

  Onze klanten kiezen voor ECS-Energie omdat slechts één contact wordt aangesteld voor alle energie-installaties. Vanuit Technologische ontwikkelingen, reglementering, normen, keuringen groeit de behoefte voor één energie expert ECS-Energie.

  Elektriciteit

  De elektrische installatie is het kloppend hart van alle elektrische toestellen, stopcontacten, schakelaars en verlichting in je woning. Bij de installatie komt er heel wat kijken.

  Lees meer

  Ventilatie

  Bij nieuwbouwwoningen en grondige renovaties is een ventilatiesysteem verplicht. De ventilatieverslaggever helpt je bij de keuze van het systeem.

  Lees meer

  Sanitair

  Warm water in je badkamer of keuken? Welke verschillende mogelijkheden zijn er zoal ? Geisers, elektrische boilers, zonneboiler, warmtepompboilers, …

  Lees meer

  Regenwater

  Regenwaterrecuperatie is verplicht bij nieuw- en herbouw. Waarom moet je regenwater recupereren en hoe groot moet je regenput zijn?

  Lees meer

  Zonneboiler

  Een zonneboiler is de aanduiding voor het systeem van een warmwaterboiler tezamen met een zonnecollector.

  Lees meer

  Verwarming en koeling

  Er zijn diverse systemen om warmte te produceren en verschillende afgiftesystemen om die warmte doorheen je woning te transporteren.

  Lees meer

  Keuringen reglementeringen normen
  Energieleveranciers – Netbeheerder:

  Keuring en aansluiting gebeuren door twee verschillende instanties. Eerst dient een keuring te gebeuren door een erkend keuringsorganisme.  Met het attest dat je krijgt uitgereikt bij goedkeuring, kan je de installatie laten aankoppelen op het stroomnet, het rioleringsnet en het stadswaternet.  Deze aankoppeling gebeurt door de netbeheerder.
  Op dat moment wordt ook een teller geïnstalleerd en geactiveerd.

  Keuringen

  Wij verzorgen alle keuringen van de technische installaties :

  • Waterkeuring, inclusief het waterleidingplan
  • Keuring van de riolering, inclusief rooktest
  • Elektrische keuring met bijhorende ééndraadschema’s, inclusief de begeleiding van de overstap van een tijdelijke naar een definitieve aansluiting
  • Gaskeuring
  • Rescert

  Opstart en garantie

  Wij zorgen tevens ook voor de opstart en garantiedocumenten, onderhoudscontracten, doorstroming van de juiste informatie en documenten voor de EPB-verslaggever ten behoeve van de opmaak van het postinterventiedossier. Het is ons absoluut streven om zo vroeg mogelijk in het bouwproces aanwezig te zijn.  Op die manier kunnen we de communicatie met architect, veiligheidscoördinator en EPB-verslaggever optimaliseren en actief meewerken aan:

  • Een laag energieverbruik
  • Het optimaliseren van het E-peil van de woning en bijgevolg de meerwaarde van de woning
  • Een sluitend as-builtdossier afleveren en dit ten behoeve van de opmaak van het postinterventiedossier


  Duurzame Technieken voor je woning - ECS-Energie

  Wie is ECS Energie?

  ECS-Energie is een installatiebedrijf gevestigd te Mechelen Campus, opgericht door Louis en Nico. ECS-Energie legt zich toe op het plaatsen van alle technische installaties in woningen en publieke gebouwen. Je kan bij ECS-Energie terecht van ontwerp tot en met de inbedrijfstelling en de nazorg. Onder onze klanten rekenen wij hoofdzakelijk bouwheren, architecten en openbare besturen.

  De toenemende technologische ontwikkelingen, wijzigende reglementering, normen en keuringen, de doolhof aan energieleveranciers met elk hun eigen procedures en werkprocessen, versterken de behoefte van onze klanten om één energie-expert aan te stellen voor hun volledige energie-installatie.  

  ECS-Energie beantwoordt deze behoefte en staat met een team van ervaren professionals klaar om uw technische installaties te verzorgen van a tot z. Wij maken dus niet enkel de rekennota’s en werkvoorbereiding, maar staan dagelijks in de praktijk en kennen de bouw- en installatiesector als geen ander.

  SANITAIR


  volledige installatie van druk- en afvoerleidingen, plaatsing van de toestellen (inbouwkranen, toilet, wastafel,..), installatie van een regenwater-recuperatiesysteem, pompstations, zonneboilers, opvoerpompen, ...

  ELEKTRICITEIT


  elektriciteitsinstallaties, opslagsystemen voor zelf geproduceerde zonnestroom, Fotovoltaïsche zonne-installaties, gebouwbeheersysteem, bewaking en monitoring, ...

  VENTILATIE


  ventilatiesystemen C en D, steeds gedimensioneerd volgens plan en lastenboek met bijzondere aandacht voor het juist positioneren van kanalen en een vlotte, zuivere en geluidloze werking.

  Warmtepompen

  Geothermische warmtepompen, heel aangenaam binnenklimaat (zowel verwarming als passieve koeling). Laag verbruik, hogere meerwaarde woning, interessant E-peil.

  Professioneel

  Professioneel geplaatste leidingen en toestellen zorgen voor een aangenaam leef-comfort. 

  Regenwater

  Recuperatie van regenwater, met eindeloze mogelijkheden en klaar voor de hogere waterrekening.  Vraag ons naar de mogelijkheden.