Regenwater

Regenwaterrecuperatie is verplicht bij nieuw- en herbouw. Waarom moet je regenwater recupereren en hoe groot moet je regenput zijn? 

Een regenwaterput van 5.000 liter is verplicht bij nieuwbouw en herbouw van een eengezinswoning groter dan 40 m2.

Je moet daarnaast altijd een infiltratievoorziening plaatsen, tenzij je perceel kleiner is dan 2,5 are.  De aansluitwijze is eenvoudig maar vereist wel kort overleg vooraleer de regenwatertank te laten plaatsen.  Aanpassingen achteraf uitvoeren kosten je handenvol tijd en geld.  

Een te kleine tank is niet interessant omdat je de put dan te dikwijls moet bijvullen met kostbaar leidingwater.

Waarom regenwater recupereren?

De verplichte regenwateropvang moet het drinkwaterverbruik beperken en overbelasting van de riolering vermijden.  Een regenwaterinstallatie kost circa 4.000 euro.  Dat bedrag win je op termijn terug door je lagere drinkwaterfactuur. Die kan je namelijk dankzij regenwaterrecuperatie met de helft halveren.

Meer met regenwater : vraag de experts van ECS-Energie wat er nog allemaal mogelijk is met het hergebruik van regenwater.

Bijvulsystemen

In droge periodes kan je je regenwaterput bijvullen met drinkwater, maar specialisten raden automatische overschakeling naar leidingwater aan. Drink- en regenwater moeten immers strikt gescheiden blijven. 

ECS-Energie heeft alle kennis en expertise in huis om u te informeren hoe op eenvoudige wijze de beste systemen te selecteren zonder buitensporige investeringen.